Stacja Pomp Wodociągu Miejskiego, ul. 25 czerwca 70 - 1

ul. 25 czerwca 70, Radom

1926 r.

Feliks Michalski

STACJA POMP WODOCIĄGU MIEJSKIEGO

Obiekt powstał w ramach projektu budowy wodociągów i kanalizacji miejskiej, finansowanego z pożyczki zaciągniętej w 1924 r. przez Magistrat Miasta Radomia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w amerykańskim Towarzystwie Ulen & Company. 

Projekt architektoniczno-budowlany na zlecenie firmy Ulen&Company sporządził w 1926 r. absolwent Politechniki Monachijskiej, architekt Feliks Michalski (1879-1946). Nadzór inwestorski z ramienia miasta sprawował inż. Tadeusz Szczepański, absolwent Politechniki w Zurychu, od 1927 r. pełniący funkcje dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Podczas okupacji w budynku stacjonował oddział żandarmerii niemieckiej (Technische Nothilfe). Nagłe wycofanie się wojsk niemieckich w styczniu 1945 r. ustrzegło budynek przed zagładą, pomimo rozkazu jego zniszczenia. 

Poza wybitymi szybami w oknach, obiekt zasadniczo nie ucierpiał. Uszkodzeniu uległy jedynie urządzenia znajdujące się w jego wnętrzu. Obiekt remontowano w 1978 r. (elewacja) oraz w latach 2014 – 2015 r. (elewacja, dach, ogrodzenie oraz instalacje). Budynek do dziś pełni funkcje dla których powstał i jest użytkowany przez Radomskie Wodociągi. 

W 2012 r. został wpisany do rejestru zabytków. Jest pierwszym w Radomiu budynkiem powstałym w duchu modernizmu. 

Budynek usytuowany wzdłuż ul. 25 czerwca, (dawniej Wysokiej)otacza oryginalne ogrodzenie z 1926 r. Obiekt założony na planie prostokąta posiada horyzontalną bryłę z płaskim dachem oraz minimalistycznie opracowane elewacje. Elewację frontową oraz tylną wieńczą schodkowe szczyty, część środkową od skrzydeł bocznych odcinają gładkie pilastry. 

Płaszczyznowość elewacji podkreślają graficzne w odbiorze białe okna o formach arkadowych i prostokątnych, dzielone gęstą kratownicą szczeblin. W zwieńczeniu budynku elewacji frontowej widnieje ażurowy napis STACJA POMP WODOCJĄGU MJEJSKIEGO. W hali pomp i filtrów przetrwały w stanie pierwotnym spiralne stalowe schody z balustradą, suwnica i posadzka ceramiczna, a w części biurowej żelbetowa klatka schodowa.

Droga_mleczna_logo-02