ul. Traugutta 34

1932-1935 r.

Alfons Pinno

PRYWATNA KLINIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA DOKTORA ŻABNERA

Obiekt powstał na potrzeby prywatnej kliniki ginekologiczno-położniczej doktora Feliksa Żabnera. Budowę rozpoczęto w  listopadzie  1932 r., według projektu, który przewidywał  wzniesienie obiektu dwupiętrowego. Prace kontynuowano w latach 1933- 1934. Roboty oraz nadzór techniczny nad budową sprawował Kazimierz Borkowski. 

Roboty murarskie prowadził Stanisław Gorczycki, a roboty ciesielskie Jan Jakubiak. W czerwcu  1934 r. dr Żabner, uzyskał pozwolenie na budowę obiektu jednopiętrowego zgodnie z przedłożonym projektem zamiennym autorstwa architekta Alfonsa Pinno z maja 1934 r. Obiekt oddano do użytku w 1935 r. najpierw mieszkanie na piętrze, potem lecznicę. 

Szpital dysponował 25 łóżkami. Prowadził swą działalność do wybuchu  drugiej wojny, kiedy został zlikwidowany a budynek zarekwirowali Niemcy. Doktor Żabner w 1942 r. został aresztowany przez gestapo i zginął w radomskim więzieniu. Od 1940 r. w budynku znajdował się Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Gubernatora Dystryktu Radomskiego, (Abteilung Gesundheitswesen und Volkspflege). 

Tuż po wojnie mieściły się tam sąd i prokuratura wojskowa. Od 1947 do 2008 r. budynek był własnością Adwentystów Dnia Siódmego. Odbywały się tam nabożeństwa, koncerty oraz akcje społeczne. W marcu 2009 r. do budynku wprowadziła się redakcja Gazety Wyborczej, oraz szkoła prywatna. Obecnie budynek jest siedzibą szkoły językowej. W 2009 r. przeprowadzono remont obiektu.

Budynek zlokalizowany jest na terenie w narożnej działki u zbiegu ulic Moniuszki i Traugutta, posiada horyzontalną, dwukondygnacyjną bryłę, rozciągniętą wzdłuż ul. Moniuszki. Obiekt nawiązujący do form streamline, stanowi połączenie brył prostopadłościennych i obłych oraz detalu „okrętowego” (barierki balkonów jak poręcze na statkach, górny balkon w formie mostka kapitańskiego). 

Bryła budynku jest zwarta podłużna, masyw narożnikowy diagonalnie ścięty, ukształtowany schodkowo, złożony z dwóch półwalców ustawionych prostopadle względem siebie, połączonych wycinkiem prostopadłościanu. Horyzontalność bryły podkreśla wystrój elewacji, dzielonej na podłużne pasy przez gzymsy podokienne, zastosowaną kolorystykę, szerokie okna oraz balustrady balkonów.

Droga_mleczna_logo-02