ul.Kościuszki 7

1929-1932 r.

Aleksander Bojemski

PAŃSTWOWA ŚREDNIA SZKOŁA TECHNICZNA KOLEJOWA

Obiekt został wzniesiony przez Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych, na potrzeby własnej działalności oraz Państwowej Szkoły Średniej Technicznej Kolejowej, przekształconej w 1937 r. w Państwową Szkołę Przemysłową. Państwowa Fabryka Broni przekazała działkę pod inwestycję i wspierała ją finansowo. 

Autorem projektu budynku był architekt Aleksander Bojemski (1885-1944), absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Dreźnie i profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Obiekt oddano do użytku w 1932 r. Aktu poświęcenia szkoły dokonał prefekt ks. dr Henryk Kaszewski. 

Zaraz po wybuchu wojny, na początku września 1939 r., część sal lekcyjnych zamieniono na szpital polowy dla polskich żołnierzy. 14 września 1939 r., po krótkiej, dwugodzinnej ewakuacji, Niemcy zarekwirowali budynek, urządzając w nim szpital wojskowy, a szkołę przenosząc do budynków warsztatowych. 

Po wojnie budynek odzyskała Państwowa Szkoła Przemysłowa, zreorganizowana w 1952 r. w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego. Po 1952 r., jako Zespół Szkół Budowlanych, w budynku mieściły się Technikum Drogowe, do 1954 r., Technikum Mechaniczne oraz od 1968 r. Technikum Budowlane. Od 1950 do 1964 r. w budynku działała pierwsza radomska wyższa uczelnia – Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Budynek obecnie jest siedzibą Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Obiekt dwuskrzydłowy, usytuowany dłuższym bokiem równolegle do ul. Kościuszki, krótszym, prostopadle do niej. Trójkondygnacyjny. Założony na planie litery L. Posiada masywną, horyzontalną, bryłę, oraz surowy wystrój elewacji, uzyskany przez regularną artykulacją sześciokwaterowych okien, ułożonych wstęgowo. 

Obiekt wzniesiony z szarej cegły, wyróżnia się zróżnicowaniem wątku muru ceglanego, akcentującego poziome pasy przestrzeni międzyokiennych oraz międzykondygnacyjnych. Główne wejście do budynku znajduje się w miejscu połączenia obu skrzydeł, od strony ul. Kościuszki.

Droga_mleczna_logo-02