ul. 25 czerwca 68

1937-1938 r.

Walery Sahajdakowski

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

W 1937 r. inż. Walery Sahajdakowski, absolwent Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem inż. architekta Jana Zabłockiego, sporządził projekt gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 

Prace budowlane trwały około rok, w październiku 1938 r. rozpoczęto użytkowanie obiektu. W okresie okupacji niemieckiej budynek był siedzibą Wydziału Leśnego Urzędu Gubernatora Dystryktu Radomskiego (Abteilung Forsten), kierowanego przez Josefa Hauera, ponadto znajdowały się tam mieszkania służbowe urzędników. Po wojnie Lasy Państwowe odzyskały swoją siedzibę, by w 1975 r. znów ją utracić. Z dniem 01.07.1975 r. zlikwidowano Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu, a budynek przekazano Komitetowi Centralnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas wydarzeń radomskiego czerwca 1976 r. budynek został zdobyty i podpalony przez demonstrujących robotników. 

Z powodu znacznych zniszczeń w 1976 r. przeprowadzono w nim prace remontowe, w trakcie których przekształceniu uległo wnętrze budynku: m.in. wymieniono okładziny schodów, holu i sal konferencyjnych. Pomimo reaktywacji w 1983 r. Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu budynek pozostawał siedzibą władz partyjnych do 1990 r., kiedy ostatecznie zwrócono go leśnikom. Od 1992 roku gmach jest siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W 2003 r. miał miejsce remont elewacji obiektu. W 2014 r. gmach został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt usytuowany jest wzdłuż ul. 25 czerwca (dawniej Wysokiej) i parku Leśniczówka, a obecne ul. Zbigniewa Romaszewskiego, z narożnikiem od strony ul. Kelles-Krauza (dawniej Świeżej). Założony na planie zbliżonym do litery L, posiada trójkondygnacyjną, horyzontalnie ukształtowaną bryłę, złożoną z dwóch prostopadłościennych skrzydeł przesuniętych względem siebie, artykułowanych regularnymi osiami okien, połączonych wyższym kubicznym blokiem. 

W obrębie bryły środkowej znajduje się wejście główne, cofnięte w stosunku do linii zabudowy. Nadwieszony masyw wsparto rzędem czterech filarów o zaokrąglonych narożnikach. Wystrój elewacji podkreśla zróżnicowanie materiału. Ściany zewnętrzne skrzydeł budynku są otynkowane, pomalowane w jasnym kolorze, masyw środkowy licowany jest jasnożółtym piaskowcem. 

Cokół budynku, boczne murki schodów oraz skrajne piony klatek schodowych w obrębie skrzydeł wyłożone są czerwonym piaskowcem. Wysoko, po lewej stronie od wejścia głównego widnieje godło państwowe z okresu II Rzeczpospolitej z napisem „Lasy Państwowe”, wykonane z żółtego piaskowca.

Droga_mleczna_logo-02