ul. Mickiewicza 5

1935-1936 r.

Alfons Pinno

DOM RODZINY CIACHÓW

Projekt domu został wykonany w 1935 r. przez znakomitego architekta Alfonsa Pinno, na zlecenie Jadwigi i Piotra Ciachów, Heleny i Jana Ciachów oraz Antoniego Ciacha. W 1936 r. Pinno sporządził drugi projekt, wprowadzający zmiany w zakresie częściowego zagospodarowania czwartej kondygnacji na cele mieszkalne, przekształcenia układu pomieszczeń oraz modyfikacji wyglądu elewacji. 

Budowę prowadzono od 1935 do 1936 r. Dom prawdopodobnie przeznaczony był pod wynajem czynszowy. W okresie okupacji niemieckiej budynek był siedzibą Wydziału Pracy (Abteilung Arbeit) Urzędu Gubernatora Dystryktu Radomskiego, kierowanego przez Fritza Paepke. Obecnie spełnia funkcje mieszkalną oraz handlowo-usługową.

Obiekt usytuowany jest po zachodniej stronie ul. Mickiewicza. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, z uskokiem w części frontowej. Bryła budynku masywna, kubiczna, zwarta, czterokondygnacyjna, zbudowana z dwóch bloków zróżnicowanych pod względem wysokości. 

Elewacja frontowa pięcioosiowa, uskokowa, utworzona z zachodzących na siebie płaszczyzn, zróżnicowanych pod względem wysokości i szerokości. Elementem rytmizującym elewację frontową są duże okna oraz balkony, prostokątne oraz lewostronnie zaokrąglone, pojedyncze i podwójne o ażurowych balustradach.

Droga_mleczna_logo-02