ul. Mickiewicza 27

1936-1937 r.

Kazimierz Prokulski

DOM PAŃSTWA KIJEWSKICH

Projekt domu został wykonany w 1936 r. przez Kazimierza Prokulskiego, znakomitego radomskiego architekta, absolwenta Politechniki Warszawskiej, na zlecenie ówczesnych właścicieli posesji Wandy i Aleksandra Kijewskich. 

Budowę domu prowadzono od 1936 do 1937 r. Data zakończenia budowy widnieje na elewacji frontowej budynku. Obecnie dom spełnia funkcje mieszkalne.

Dom usytuowany jest po zachodniej stronie ul. Mickiewicza, wytyczonej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z prostokątnym ryzalitem zakończonym absydą od strony wschodniej, prostokątnym gankiem od strony zachodniej, oraz absydą od strony północnej. 

Wertykalna bryła budynku utworzona jest z zestawionych ze sobą prostopadłościennych i eliptycznych bloków zróżnicowanych pod względem wysokości i gabarytów. Każda z elewacji jest potraktowana odmiennie oraz zaakcentowana dominantą. Centralnie w części frontowej znajduje się masyw wieżowy, wysunięty względem części bocznych, usytuowanych uskokowo w stosunku do linii zabudowy, posiadających zróżnicowaną wysokość. 

Część boczną tworzą prostopadłościenne bloki flankujące nieco wyższy, eliptyczny masyw klatki schodowej (bryła w narożniku północno-wschodnim jest częścią wspólną elewacji frontowej). Część tylną tworzą dwa bloki zróżnicowane pod względem gabarytów, wysokości usytuowane uskokowo względem siebie (bryła w narożniku północno-zachodnim stanowi część wspólną elewacji bocznej). Dom był funkcjonalnie zaprojektowany; na paterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdowały się cztery wygodne, dobrze doświetlone mieszkania, składające się z salonu, sypialni i gabinetu od wschodu, pokoju stołowego, kuchni, łazienki i służbówki od zachodu oraz klatki schodowej od północy. Każde z mieszkań miało balkon wychodzący na park miejski.

Droga_mleczna_logo-02